HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA
HRVATSKA TELEVIZIJA

ZABAVA HTV-a


PRAVILA I PROPOZICIJE KVIZA „SUPERPOTJERA“


„Superpotjera“ (u izvorniku: Beat the Chasers) licencni je natjecateljski televizijski format kviza znanja ITV-ja u kojem natjecatelj najprije osigurava potencijalni novčani iznos u samostalnoj igri odgovaranja na pitanja s višestrukim izborom.


Pod uvjetom da je tijekom spomenute samostalne igre uspio osigurati određeni novčani iznos , natjecatelj nastavlja s natjecanjem u kojem ima priliku osvojiti novčanu nagradu igrajući protiv dva, tri, četiri ili svih pet lovaca.

I. OPĆE ODREDBE


“Superpotjera” će se emitirati jedanput tjedno na prvom programu HTV-a od 20:00 h, u trajanju do 60 minuta.


Pravo nastupa u “Superpotjeri” imaju svi državljani Republike Hrvatske s navršenih 18 (osamnaest) godina i stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj, što dokazuju isključivo osobnom iskaznicom.


HRT unaprijed utvrđuje da pravo nastupa u “Superpotjeri” nemaju:

    • svi zaposlenici Hrvatske radiotelevizije, ni članovi njihovih užih obitelji;

    • svi suradnici PO Zabava HTV-a (koji nisu stalni zaposlenici HRT-a) angažirani na projektu “Superpotjera”, ni članovi njihovih užih obitelji;

    • svi zaposlenici eventualnih sponzora “Superpotjere”, ni članovi njihovih užih obitelji;

    • državljani Republike Hrvatske s navršenih 18 (osamnaest) godina i stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj protiv kojih se vodi ili je u postupku najave proces krivičnog gonjenja prema odredbama odgovarajućih zakona Republike Hrvatske.


(Pod pojmom uža obitelj smatraju se :roditelji, braća i sestre, supružnici, djeca, posvojena djeca i unuci, kao i svi članovi zajedničkog kućanstva navedenih bilo stalnih, bilo stalnih vanjskih i povremenih suradničkih zaposlenika na projektu “Superpotjera”, kako je gore pobrojano.)


Za svaku se emisiju “Superpotjere”, prema unaprijed utvrđenoj proceduri izbora za natjecatelje, bira do 5 (pet) novih potencijalnih kandidata te do najviše 2 (dvije) zamjene (rezerve) potencijalnih kandidata.

II. PRAVILA IGRE


“Superpotjera” je 60 minutni televizijski kviz show s voditeljem, uz prisustvo publike u studiju. Za svaku se emisiju bira do 5 (pet) natjecatelja i do 2 (dvije) rezerve (koje su obavezne, kao i natjecatelji, prisustvovati svim predradnjama i probama koje prethode snimanju emisije za koju su pozvani).


   Pregled igre

Svaki natjecatelj ima priliku osvojiti novčanu nagradu ako na kraju uspije pobijediti lovce u naizmjeničnoj brzoj igri izravnih pitanja općeg znanja.


Dio 1: Natjecatelj si osigurava potencijalni novčani iznos u samostalnoj igri odgovaranja na pitanja s višestrukim izborom.


Dio 2: Pod uvjetom da je tijekom spomenute samostalne igre uspio osigurati određeni novčani iznos , natjecatelj nastavlja s natjecanjem u kojem ima priliku osvojiti novčanu nagradu u igri protiv dva, tri, četiri ili svih pet lovaca.


   Detalji igre – Dio 1 – Osiguravanje novčanog iznosa (The Cash Builder)

• Natjecatelj odgovara na najviše pet pitanja s višestrukim izborom.

• Svako pitanje s višestrukim izborom ima tri moguća odgovora od kojih je jedan točan.

• Natjecatelj ima 3 sekunde prije nego što ga voditelj zatraži da ponudi svoj odgovor.

• Natjecatelj svoj odgovor mora jasno priopćiti voditelju.

• Natjecatelj ne smije trošiti dodatno vrijeme na razmišljanje i mora dati svoj odgovor čim ga voditelj zatraži. Ako natjecatelj ne ponudi odmah svoj odgovor na upit voditelja, Redakcija može odlučiti da je time natjecatelj zapravo rekao “dalje” i to će se smatrati netočnim odgovorom. Odluka o utvrđivanju netočnog odgovora je isključivo diskrecijsko pravo Redakcije.

• Nakon što je natjecatelj dao svoj odgovor, ne može ga više promijeniti.

• Svakim točnim odgovorom natjecatelj osigurava dodatnih 500 eura.

• Ako natjecatelj pogrešno odgovori na svoje prvo pitanje s višestrukim izborom, eliminiran je iz emisije i ne može prijeći na Dio 2. Ako natjecatelj točno odgovori na svoje prvo pitanje s višestrukim izborom, a pogrešno na drugo, osigurao je iznos od 500 eura i prelazi na Dio 2.

• Natjecatelj može odgovoriti najviše na pet pitanja s višestrukim izborom tako da je maksimalni iznos koji može osigurati i prenijeti u Dio 2 – 2500 eura.


   Detalji igre – Dio 2a – Ponude

• Svaki natjecatelj koji osigura novac u Dijelu 1 prelazi u Dio 2.

• U Dijelu 2 Natjecatelj dobiva četiri ponude:

   - Prva ponuda je da igra protiv dva lovca.

   - Druga ponuda je da igra protiv tri lovca.

   - Treća ponuda je da igra protiv četiri lovca.

   - Četvrta ponuda je da igra protiv svih pet lovaca.

• Svaka ponuda sastoji se od dva elementa:
   - VRIJEME = vrijeme u sekundama na satu lovaca
   - NOVČANI IZNOS = novac koji natjecatelj osvaja ako pobijedi lovce

• Novčani iznos u prvoj ponudi uvijek je osigurani novčani iznos u samostalnoj igri odgovaranja na pitanja s višestrukim izborom Općenito govoreći, VRIJEME na satu lovaca i NOVČANI IZNOS povećavat će se sa svakom sljedećom ponudom, no katkad mogu ostati isti.

• Sve će ponude biti dane prema diskrecijskoj odluci Redakcije i o njima se ne može pregovarati.

• Nakon što natjecatelj dobije sve četiri ponude, mora odabrati koju će ponudu prihvatiti tako da svoj izbor jasno kaže voditelju.

• Natjecatelj može odabrati samo jednu ponudu i ne može se predomisliti.

• Nakon što Natjecatelj odabere ponudu prelazi na Dio 2b.


   Detalji igre – Dio 2b – Pobijedi lovce

Nakon što natjecatelj odabere ponudu bori se protiv lovaca. Igra je strukturirana na sljedeći način:

• Natjecatelj će na svojem satu uvijek imati vrijeme od 60 sekundi.

• Lovci će na svojem satu imati vrijeme određeno ponudom koju je natjecatelj odabrao (vidi “Dio 2a – Ponude”).

• Natjecatelju će biti postavljeno prvo pitanje.

• Natjecateljev sat počinje otkucavati čim voditelj počne čitati natjecateljevo prvo pitanje.

• Kada natjecatelj ponudi točan odgovor, njegov će se sat zaustaviti, a pokrenut će se sat lovaca.

• Voditelj neće postaviti drugo pitanje sve dok natjecatelj na prvo pitanje ne odgovori ili ne kaže “dalje”.

• Ako natjecatelj kaže “dalje” ili netočno odgovori na prvo pitanje, njegov će sat nastaviti otkucavati i bit će mu postavljeno drugo pitanje.

• Natjecatelju će se nastaviti postavljati pitanja sve dok ne ponudi točan odgovor.

• Nakon što natjecatelj ponudi točan odgovor, voditelj će postaviti pitanje lovcima.

• Sat lovaca počet će otkucavati čim voditelj počne čitati prvo pitanje namijenjeno lovcima.

• Kada jedan od lovaca ponudi točan odgovor, njihov se sat zaustavlja, a natjecateljev se sat ponovno pokreće.

• Ako netko od lovaca kaže “dalje” ili netočno odgovori, sat lovaca nastavit će otkucavati i pitanja će se postavljati sve dok lovci ne ponude točan odgovor.

• Igra se nastavlja na opisani način sve dok na jednom od satova ne istekne vrijeme.

• Lovci rade kao tim, ali moraju pojedinačno pritisnuti tipkalo kako bi ponudili odgovor i moraju čekati da se prozove njihovo ime prije nego što daju svoj odgovor.

• Ako lovac odgovori prije nego što se prijavi tipkalom, to će se smatrati odgovorom prije prijave i taj se odgovor neće prihvatiti čak i ako je točan.

• Ako lovac odgovori prije nego što se prijavi tipkalom, a zatim se na istom pitanju drugi lovac prijavi i ponudi isti odgovor, oba će se odgovora smatrati netočnima.

• Ako neki lovac, osim lovca čije je ime prozvano, odgovori na pitanje, odgovor će se računati kao pogrešan odgovor lovaca i neće se prihvatiti čak i ako je točan.

• Ako lovac koji se prijavio tipkalom: ne odgovori, netočno odgovori ili odluči reći “dalje”, preostali lovci neće dobiti priliku prijaviti se tipkalom i odgovoriti na isto pitanje. Voditelj će dati točan odgovor na to pitanje i početi čitati sljedeće pitanje.

• Voditelj dakle neće prijeći na sljedeće pitanje dok se jedan od lovaca ne prijavi i nakon prijave ne ponudi odgovor ili ne odluči reći “dalje”.

• Ako natjecatelj ili lovac ponude odgovore poslije isteka vremena igre, ti se odgovori neće prihvatiti kao važeći.

• Ako natjecatelj ili lovac ne čuju pitanje kako treba, mogu zatražiti da im se to pitanje ponovi.

• Sva su pitanja koje je sastavio autorski tim provjerena u najmanje dva (2) neovisna izvora.

• Igra završava kada na satu natjecatelja ili na satu lovaca istekne vrijeme:

   - Ako prije istekne vrijeme na natjecateljevu satu, on odlazi kući bez novca.

   - Ako prije istekne vrijeme na satu lovaca, natjecatelj osvaja novčani iznos naveden u ponudi koju je odabrao (vidi “Dio 2a – Ponude”).


   Općenito

Emisija se snima u određenom broju termina snimanja. Natjecatelju se termin dodjeljuje prema unaprijed utvrđenom planu snimanja. Natjecatelju nije zajamčeno da će igrati u dodijeljenom terminu. Prema odluci Redakcije, natjecatelj se može premjestiti u neki drugi termin. Ako natjecatelj i zaigra, svejedno nema jamstva da će njegova emisija biti emitirana.


Natjecatelji nam moraju predati sve komunikacijske uređaje odmah po dolasku u studio (uključujući mobilne telefone, prijenosna računala, tablete, pametne satove i sve što ima internetsku vezu). Uređaji će im biti vraćeni po završetku snimanja. Svi natjecatelji koji ne predaju takve uređaje mogu, prema odluci Redakcije, biti diskvalificirani iz sudjelovanja u emisiji.

III. IZBOR NATJECATELJA


Postupak prijave

Natjecatelji se za kviz “Supertpotjera” prijavljuju posebnim obrascima dostupnim na internetskoj stranici: superpotjera.hrt.hr


Obrasci sadržavaju:

   • uvodni tekst s odredbama prava sudjelovanja,

   • upitnik za prijavu,

   • upute za rješavanje testa znanja,

   • test znanja.


Potencijalni natjecatelji moći će pristupiti testu znanja tek nakon što u cijelosti ispune upitnik za prijavu.


Test znanja sastoji se od 15 pitanja općeg znanja, ponuđenih u formi višestrukog izbora: uz svako su pitanje ponuđena 4 odgovora od kojih je samo jedan točan.


Primjeri pitanja:

1. „Bog je stvorio svijet, a Linné ga je…“

   A) objasnio

   B) razvrstao

   C) uljepšao

   D) nacrtao

2. Uobičajeni sporedni likovi u kojem su filmskom žanru smiješni starac, pijani liječnik i neobuzdani mladac?

   A) u film noiru

   B) u mjuziklu

   C) u ratnom filmu

   D) u vesternu

3. Koje se godine odvija radnja Danteove „Božanstvene komedije“?

   A) 1200.

   B) 1300.

   C) 1400.

   D) 1500.

4. Gdje se proizvodi većina nogometnih lopti?

   A) u Argentini

   B) u Francuskoj

   C) u Pakistanu

   D) u Hrvatskoj

• Svaki potencijalni natjecatelj slučajnim odabirom dobiva 'svoj' niz od 15 pitanja.

• Odgovori se na predviđen način (opisan u uputama za rješavanje) obilježavaju u testu klikom uz odgovor koji potencijalni natjecatelj smatra točnim.

• Na pitanja se odgovara redom: nakon što se odgovori na prvo pitanje, otvorit će se drugo pitanje i tako sve do petnaestog pitanja.

• Tijekom testiranja nije moguće vratiti se na već odgovorena pitanja.

• Ukupno vrijeme za odgovaranje jest 150 sekundi. Tijek vremena vidljiv je tijekom testiranja.

• Po isteku vremena za odgovaranje od 150 sekundi test se automatski prekida.

• Testovi se automatski obrađuju i Redakcija će svakoga dana imati ukupan popis prijavljenih i njihovih rezultata.

• Najuspješniji prijavljeni potencijalni natjecatelji (oni s najvećim postotkom točno riješenih testova) ući će u izbor za natjecanje, ali će samo oni koji uđu u uži izbor o svom uspjehu biti obaviješteni elektroničkom poštom ili će ih telefonski kontaktirati predstavnica Redakcije i uputiti u daljnji slijed događanja.

• Moguće je da će u pojedinim slučajevima Redakcija trebati i neke dodatne podatke ili će htjeti nekoga dodatno testirati. U takvim će slučajevima predstavnica Redakcije izravno telefonski kontaktirati potencijalne natjecatelje. Svi se takvi izravni telefonski kontakti i dogovori uvijek snimaju.

Opće odredbe izbora natjecatelja


Svim izabranim natjecateljima i rezervama koji nisu iz Zagrebačke županije HRT će nadoknaditi putne troškove (vlak, autobus, automobil, a onima iz Dubrovačko-neretvanske županije i zrakoplov), kao i troškove smještaja u hotelu koji odredi Redakcija.


Važno je napomenuti da svi natjecatelji izvan Zagrebačke županije sami plaćaju putne troškove i troškove hotela, a HRT takve troškove, temeljem odgovarajućih službenih računa, odnosno službenih potvrda o cijeni, u cijelosti isplaćuje/nadoknađuje tim natjecateljima i to isključivo na njihov osobni žiroračun, otvoren u nekoj od banaka u Republici Hrvatskoj.


Na dan snimanja pojedine emisije svi će se pozvani natjecatelji i rezerve u određeno vrijeme okupiti na dogovorenom mjestu. Svi natjecatelji i rezerve dužni su doći u točno utvrđeno vrijeme. Svi sa sobom obavezno moraju imati svoje osobne iskaznice temeljem kojih se vrši konačna provjera podataka koje su dali tijekom prethodnog postupka prijave. Ako se utvrdi da je potencijalni natjecatelj dao nepotpune ili netočne podatke (državljanstvo, starost, rodbinske veze, krivično gonjenje itd.), Redakcija takvog natjecatelja odmah diskvalificira iz programa pa se takvom natjecatelju ne nadoknađuju troškovi putovanja i smještaja. Na mjesto takvog natjecatelja doći će jedan od rezervnih natjecatelja.


Svi izabrani natjecatelji i rezerve dužni su dati pismene izjave da su im poznata Pravila i propozicije kviza “Superpotjera” i da će ih se tijekom natjecanja u potpunosti pridržavati. Pismene su izjave unaprijed pripremljene na posebnom obrascu koji svaki od natjecatelja ispunjava i osobno potpisuje.


I na sam dan snimanja Redakcija može donijeti odluku o diskvalifikaciji natjecatelja koji se ponaša neprikladno. Iako nema diskriminacije ni po kojoj osnovi, ta odredba omogućava da se natjecatelj koji se ponaša neprikladno udalji sa snimanja.


Ako Redakcija donese odluku o diskvalifikaciji ili udaljavanju pojedinog natjecatelja, na njegovo će mjesto doći jedan od prethodno izabranih ili prisutnih rezervnih natjecatelja. Odluku o tome tko će od rezervnih natjecatelja zamijeniti udaljenog ili diskvalificiranog natjecatelja donosi Redakcija.


U svim situacijama tijekom izbora i pripreme za natjecanje odluke Redakcije uvijek su meritorne.

IV. NAGRADE


Sve se nagrade osvojene u kvizu znanja “Superpotjera” pojedinačno isplaćuju natjecateljima isključivo putem njihovog osobnog žiroračuna otvorenog u nekoj od banaka u Republici Hrvatskoj.


Sve nagrade osvojene u kvizu znanja “Superpotjera”, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak (N.N. 115/2016., 106/2018., odredba članka 8. stavka 2. točke 6.) nisu oporezive porezom na dohodak i natjecateljima se isplaćuju u punom iznosu osvojenog.


Hrvatska radiotelevizija kao organizator natjecanja u kvizu znanja “Superpotjera” obvezuje se osvojene nagrade isplatiti na osobni žiroračun natjecatelja u roku od 15 (petnaest) radnih dana od dana emitiranja emisije u kojoj je natjecatelj nagradu osvojio.


Hrvatska radiotelevizija se također obvezuje svim osvajačima nagrada u kvizu znanja “Superpotjera” dostaviti potvrdu o neoporezivanju porezom na dohodak osvojenih nagrada, u skladu s gore navedenim odredbama Zakona o porezu na dohodak.


Ako se citirane odredbe Zakona o porezu na dohodak budu mijenjale, Hrvatska radiotelevizija o tome će na vrijeme obavijestiti natjecatelje kojima će se osvojene nagrade isplatiti prema takvim novim promijenjenim odredbama.

V. ZAVRŠNE ODREDBE


Budući da su svi pozvani natjecatelji i rezerve u “Superpotjeri” dužni dati pismene izjave o poznavanju Pravila i propozicija kviza kojih će se, pod moralnom i materijalnom odgovornošću, u potpunosti pridržavati, Redakcija unaprijed upozorava natjecatelje da tijekom održavanja probe za snimanje pojedine emisije u cijelosti razjasne i raščiste sva svoja dvoumljenja u vezi s primjenom ovih Pravila i propozicija.


Ako tijekom snimanja emisije ipak netko od natjecatelja bude smatrao da se nešto nije dogodilo u skladu s odredbama ovih Pravila i propozicija, ili bude smatrao da je na bilo koji način oštećen zbog nepoštivanja njihovih odredbi, dužan je odmah, na licu mjesta, reagirati i zatražiti objašnjenje ili intervenciju Redakcije i voditelja, jer će se u protivnom smatrati da natjecatelj nema nikakvih primjedbi na regularnost natjecanja.


Dogode li se tijekom snimanja sadržajni nedostaci ili tehnički problemi bilo koje prirode više sile, koji onemogućavaju odvijanje igre prema ovim Pravilima i propozicijama, unaprijed se utvrđuje nadležnost Redakcije da odluči o načinu rješavanja problema.


Pošto se takvi nedostaci/problemi utvrde i otklone, Redakcija na licu mjesta može donijeti odluku da se snimanje nastavi od mjesta gdje se sa snimanjem stalo. Isto tako, može donijeti odluku o poništenju dijela snimanja i vraćanju natjecanja korak unatrag pa čak i odluku o kretanju ispočetka s novim zadacima.


Natjecanje se nakon toga dalje nastavlja prema istim Pravilima i propozicijama.


U svim eventualnim spornim situacijama tijekom igranja (snimanja emisije) odluke Redakcije uvijek su meritorne.


Redakcija zadržava pravo izmjene i dopune Pravila kviza.


Zagreb, veljača 2023.

Glavni ravnatelj HRT-a:
Robert Šveb